نمایش 1–8 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

تبدیل پلی اتیلن جوشی ۶ بار

نمره 0 از 5
7,110 تومان272,640 تومان
تبدیل جوشی پلی اتیلن فشار قوی ۶ بار تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن جهت اتصال دو لوله‌ی پلی اتیلن

فلنج پلی اتیلن جوشی ۶ بار

نمره 0 از 5
7,469 تومان619,200 تومان
فلنج پلی اتیلن جوشی ۶ بار فلنج پلی اتیلن جوشی ۶ بار جهت اتصال لوله به اتصال یا لوله به

تبدیل پلی اتیلن جوشی ۱۰ بار

نمره 0 از 5
7,830 تومان445,410 تومان
تبدیل جوشی پلی اتیلن فشار قوی ۱۰ بار تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن جهت اتصال دو لوله‌ی پلی اتیلن

فلنج پلی اتیلن جوشی ۱۰ بار

نمره 0 از 5
9,040 تومان726,750 تومان
فلنج پلی اتیلن جوشی ۱۰ بار فلنج پلی اتیلن جوشی ۱۰ بار جهت اتصال لوله به اتصال یا لوله به

کپ پلی اتیلن جوشی ۶ بار

نمره 0 از 5
9,900 تومان199,980 تومان
کپ پلی اتیلن جوشی فشار قوی ۶ بار کپ یا درپوش پلی اتیلن جوشی فشار قوی برای انسداد انتهای لوله

کپ پلی اتیلن جوشی ۱۰ بار

نمره 0 از 5
10,800 تومان269,910 تومان
کپ پلی اتیلن جوشی فشار قوی ۱۰ بار کپ یا درپوش پلی اتیلن جوشی فشار قوی برای انسداد انتهای لوله

فلنج پلی اتیلن جوشی ۱۶ بار

نمره 0 از 5
11,100 تومان1,369,900 تومان
فلنج پلی اتیلن جوشی ۱۶ بار فلنج پلی اتیلن جوشی ۱۶ بار جهت اتصال لوله به اتصال یا لوله به

تبدیل پلی اتیلن جوشی ۱۶ بار

نمره 0 از 5
11,400 تومان540,500 تومان
تبدیل جوشی پلی اتیلن فشار قوی ۱۶ بار تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن جهت اتصال دو لوله‌ی پلی اتیلن